Reparasjons garanti

Skjerm garanti

Ved å bytte skjerm til din telefon hos oss, får dere med 2 års garanti. Det vil si, dersom man får problemer med touch, eller om touchen slutter å virke, bytter vi igjen skjermen uten noe ekstra kostnader.

Batteri Garanti

Ved å bytte batteri på din mobil hos oss, får dere med 6 måneders garanti. Det vil si, dersom batteriet slutter å virke, eller kapasitetet blir altfor dårlig til å ikke klarer å holde strømmen ,bytter vi igjen batteriet uten noe ekstra kostnader.

Øvrige reparasjons garanti

Ved øvrige reparasjoner som bytte av: 

Front Kamera 
Bak Kamera    
Høyttaler        
Mikrofon        
Laderport       
Hjem Knap    
Bak side          
Wifi-antenne 
osv…              
Får dere med 1 års garanti. det vil dersom delen slutter å virke, bytter vi igjen uten noe ekstra kostnader. 
Selv skade, som knust, vann skade, osvvvv er ikke en del av garantien